miercuri, 28 august 2013

Scrisoare deschisa către Victor Viorel Ponta - întrebarea zilei (2 ) :28.08.2013

28 august 2013


Domnule premier Victor Viorel Ponta

În calitate de cetăţean onest al României şi plătitor de impozite, plătitor care susţine prin banii lui funcţia care o deţineţi, vreau să vă pun câteva întrebări. Vă reamintesc că sunteţi angajatul meu sial 22 de milioane de cetăţeni şi că sunteţi obligat prin lege să răspundeţi la întrebările puse de aceştia. Dumneavoastră trebuie să răspundeţi în faţa cetăţenilor şi nu în fata partidului său uniunii din care faceţi parte. Vă rog răspundeţi scurt, la obiect, cu date concrete. Iată întrebările:

1. Câte locuri de muncă sau creat în timpul guvernării actuale?
2. Câți miniștrii penali sau perindat prin guvernele conduse de dumneavoastră?
3. Care este cota inflației la ora actuală?
4. Ce salarii primesc conducătorii companiilor de stat?
5. Care este cifra celor care deţin certificat de revoluţionar la ora actuală?
6. Care sunt măsurile de ajutorare a agricultorilor?
7. Ce conţine acordul cu FMI-ul? (rog publicarea documentului oficial, nu drafturi şi copii)
8. Care sunt măsurile adoptate din măsurile promise în campania electorală? (enumeraţi pe puncte concrete cu cifre şi date concrete).
9. Care este cifra exactă în euro a a absorbției de fonduri europene?

Pentru început răspundeți doar la aceste întrebări. Vă reamintesc că sunteţi angajatul meu sial 22 de milioane de cetăţeni şi că sunteţi obligat prin lege să răspundeţi la întrebările puse de aceştia. Dumneavoastră trebuie să răspundeţi în faţa cetăţenilor şi nu în fata partidului său uniunii din care faceţi parte. Vă rog răspundeţi scurt, la obiect, cu date concrete.

Calitatea mea o susţine Constituţia în articolele:


Suveranitatea ARTICOLUL 2

(1) Suveranitatea naţională aparţine poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum.
(2) Nici un grup şi nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu.


Statul român ARTICOLUL 1

(3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.
(5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.

Fidelitatea faţă de ţară ARTICOLUL 54 

(1) Fidelitatea faţă de ţară este sacră.
(2) Cetăţenii cărora le sunt încredinţate funcţii publice, precum şi militarii, răspund de îndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor ce le revin şi, în acest scop, vor depune jurământul cerut de lege.

 Dreptul la informaţie ARTICOLUL 31

(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.
(2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.

(3) Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a tinerilor sau securitatea naţională.

(4) Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice.

(5) Serviciile publice de radio şi de televiziune sunt autonome. Ele trebuie să garanteze grupurilor sociale şi politice importante exercitarea dreptului la antenă. Organizarea acestor servicii şi controlul parlamentar asupra activităţii lor se reglementează prin lege organică.

Egalitatea în drepturi ARTICOLUL 16

(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.

(3) Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiţiile legii, de persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară. Statul român garantează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru ocuparea acestor funcţii şi demnităţi.

(4) În condiţiile aderării României la Uniunea Europeană, cetăţenii Uniunii care îndeplinesc cerinţele legii organice au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în autorităţile administraţiei publice locale.Economia ARTICOLUL 135 

(1) Economia României este economie de piaţă, bazată pe libera iniţiativă şi concurenţă.
(2) Statul trebuie să asigure: 
a) libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie; 
b) protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară; 
c) stimularea cercetării ştiinţifice şi tehnologice naţionale, a artei şi protecţia dreptului de autor; 
d) exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional; 
e) refacerea şi ocrotirea mediului înconjurător, precum şi menţinerea echilibrului ecologic; 
f) crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii; 
g) aplicarea politicilor de dezvoltare regională în concordanţă cu obiectivele Uniunii Europene.

Nivelul de trai ARTICOLUL 47

(1) Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială, de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent.  

sursa : Constituția României 

Acestea fiind spuse aștept răspunsurile dumneavoastră !

Semnat :

Angajatorul dumneavoastră un cetățean român .

 28 august 2013 (  în urma a peste un an de guvernare ) .

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Va rog sa va spuneti parerea , fiecare parere conteaza , doar o singura rugaminte am pastrati limbajul decent , fara cuvinte urate injuraturi , instigare la rasism ,xenofobie si jignire a celui caruia va adresati ( vom modera doar aceste comentarii ),va multumesc si asteptam cu interes comentariile dumneavoastra. .

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More